Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wat is passende zorg?

Passende zorg is de zorg die op de juiste manier wordt geleverd aan mensen die hulp nodig hebben. De individuele situatie en behoeften van de cliënt is hierbij het uitgangspunt. Passende zorg is gericht op het verbeteren van het welzijn en de zelfstandigheid van de cliënt. En het bereiken van de persoonlijke doelen en verwachtingen. In het algemeen is passende zorg betaalbaar als de indicatie de kosten dekt.

Waarom passende zorg?

Op dit moment zijn we met zijn allen gewend dat zorg altijd mogelijk is voor iedereen. Dit is in de toekomst niet meer mogelijk. De zorgkosten stijgen
steeds meer. En de druk op zorgpersoneel blijft toenemen. Dit komt doordat er steeds meer zorgvragen komen. En de zorgvragen moeilijker worden.
De VGN heeft berekend dat in 2040 één op de drie werkende Nederlanders nodig is voor de zorg. Deze mensen hebben we in Nederland niet en de kosten
hiervan zijn niet betaalbaar. Om te zorgen dat iedereen ook in de toekomst zorg kan krijgen, moeten we allemaal inzetten op passende zorg.

Hoe gaan we binnen Sius aan de slag met passende zorg?

Ook bij Sius merken we dat de zorgkosten stijgen en de druk op het zorgpersoneel toeneemt. In 2022 heeft Sius de medewerkers, cliënten en verwanten bewust gemaakt van deze uitdaging. Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een filmpje gemaakt. Bekijk het filmpje hieronder.

Wat hebben we binnen Sius gedaan aan passende zorg in 2022?

1. Columns bestuurder
Allereerst heeft de bestuurder een aantal columns op het intranet van Sius gedeeld. Medewerkers werden in de columns stapsgewijs meegenomen in de zorg van morgen. Belangrijke vragen die werden uitgelicht waren:

  • Waarom moeten we binnen Sius veranderen?
  • Wat wordt er vanuit Sius aangepast?
  • Wat kunnen medewerkers doen om de veranderingen mogelijk te maken?

De columns kun je onderaan deze pagina vinden.

2. Scenariomodel: financiën vs. roosters
In de tweede helft van 2022 heeft Sius samen met de medewerkers, veel aandacht besteed aan het begrotingsproces. In alle teams zijn tijdens het teamoverleg de financiële mogelijkheden op teamniveau besproken. De taakhouder Financiën en de taakhouder Roosteren hebben samen het team inzicht en kennis gegeven over de financiële ruimte die beschikbaar is. En hoe dit ingezet kan worden voor een passend rooster met de hulpvraag van de cliënten als uitgangspunt. Bij het vormen van een passend rooster is in de teams gediscussieerd over de vragen ‘Wat gaan we wel doen?’ en ‘Wat gaan we niet doen of kunnen we laten doen?’. Alleen uren schrappen zonder aanpassing in de werkzaamheden is namelijk niet de oplossing.

3. In gesprek met medewerkers
Ook hebben zorgteammanagers in het teamoverleg met de teams gesproken over het onderwerp de zorg van morgen. Met de infographic ‘de zorg van morgen’ is aangegeven hoe Sius samen wil werken aan de zorg van morgen. Klik hier om de infographic te bekijken.

4. In gesprek met verwanten en cliënten

Regiobijeenkomst
In het najaar is er tijdens de regiobijeenkomst met verwanten en cliënten gesproken over het onderwerp de zorg van morgen. Een belangrijke vraag is: ‘Hoe kunnen we bij Sius in de toekomst met elkaar zorgen voor onze cliënten en naasten?’ Tijdens de regiobijeenkomsten zijn in kleine groepen gesprekken gevoerd aan de hand van twee prikkelende stellingen:

  • Robots kunnen echt zorg verlenen.
  • Zorg is zorgen voor elkaar, niet alleen halen maar ook brengen.

Het waren goede, maar ook wel moedige gesprekken. Verwanten hebben hun zorgen en boosheid geuit, maar ook hebben ze meegedacht over mogelijkheden voor de toekomst.

Locatieoverleg cliënten en verwanten
Na de regiobijeenkomsten voor verwanten is het gesprek over de zorg van morgen verder gevoerd door de zorgteammanager in het locatieoverleg verwanten. Ook cliënten zijn hierbij aangesloten. Samen is er gesproken over hoe Sius invulling kan geven aan passende zorg

  • die samen met de cliënt tot stand komt;
  • en zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt gegeven.

De visie is:
Samen aan zet in de driehoek: cliënt, verwant en medewerker. Dát is mensgerichte zorg en dat vraagt om relatiegericht werken. Juist die relatie tussen cliënt, verwant en medewerker zorgt voor een stevige driehoek. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in die driehoek van betekenis kan zijn voor de ander en zichzelf.

Dit betekent de cliënt centraal stellen en de verwanten hierbij betrekken. Medewerkers van Sius moeten niet alles meer overnemen zoals in het verleden. Samen aan zet!

Ook in deze gesprekken is de infographic 'de zorg van morgen' gebruikt. Klik hier om de infographic te bekijken.

Hoe gaan we binnen Sius verder met passende zorg in 2023?

In 2023 gaat Sius de ondersteuning met passende zorg invullen. Om passende zorg te leveren is het belangrijk dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de cliënt, hun verwanten en de medewerkers. En dat er afstemming is over de te nemen stappen. Als je de cliënt meer zorg geeft dan voor passende zorg nodig is, dan vraagt dit te veel personeel en geld. Als je de cliënt te weinig zorg geeft, dan doe je de cliënt tekort. In beide gevallen moet de zorg aangepast worden. Het is belangrijk om de cliënt en hun familie te betrekken bij veranderingen over hun zorg, zodat ze een actieve rol kunnen spelen in het proces.

Knelpunten worden aangepakt door:

  • het continueren van de gesprekken met cliënten en verwanten;
  • het aan de slag gaan met de wensen, verwachtingen en grenzen.
  • Verbinden van de driehoek

Medewerkers spelen een belangrijke rol in het verstevigen van de banden in de driehoek cliënt, verwant en medewerker. Door in gesprek te blijven over wensen, verwachtingen en grenzen leer je elkaar steeds beter kennen en begrijpen. Door oog en oor voor elkaar te hebben en het gesprek hierover op tijd te voeren, voorkomen we samen misverstanden. Dit proces stopt nooit, omdat situaties steeds kunnen veranderen. Het is dus belangrijk om de samenwerking regelmatig te evalueren en de afspraken, zo nodig, bij te stellen.